I perioder er vi utfordret på kapasitet og tilgjengelighet på personell, og dette innebærer tidvis redusert tilgjengelighet på telefon. Vi oppfordrer derfor virksomheter som har særskilte behov i forbindelse med pandemien til å ta kontakt med oss på e-post.

Vi ber om forståelse for at forhold hos oss kan endre seg raskt, og at vi ikke kan gi konkrete svar på spørsmål om saksbehandlingstid i den enkelte sak. Vi prioriterer saksbehandling på klareringssaker.

Vi opplever at majoriteten av virksomheter som kontakter oss har gjort en god jobb i å kvalitetssikre blankettene og dokumentene som sendes inn (at relevante vedlegg følger med, at opplysninger er fullstendige og at skjemaer er korrekt fylt ut). Vi ønsker å understreke at dette er viktig for en smidig og rask saksbehandling, spesielt i tider der vi er presset på kapasitet.

Dersom situasjonen tilsier at aktiviteter knyttet til klareringssaker blir utsatt (for eksempel gjennomføring av sikkerhetssamtaler), vil de berørte bli direkte varslet om dette.

Ta gjerne kontakt med oss ved å sende en e-post til: post@skm.stat.no.