Fleire og fleire av våre oppmodande verksemder sender nå førespurnader til oss på Nasjonalt BEGRENSET nett (NBN), og vi oppfordrar alle som har moglegheit til å bruke NBN framfor fysisk postgang. De finn vårt postmottak i den globale adresselista i NBN. Husk å vere presis i oppføringa av adressa til postmottaket vårt.

Å bruke NBN gjer at sjølve oversendinga til oss blir redusert, samt at løysninga gir auka grad av tryggleik under sendinga.

Ta gjerne kontakt med oss om de ønsker rettleiing i bruk av NBN til dette.