Sivil klareringsmyndighet har behov for en bred kompetanse blant våre ansatte for å løse samfunnsoppdraget på en god måte. Våre medarbeidere har kompetanse innen blant annet jus, helse og rus, samfunnsvitenskap, arkivvitenskap, informasjonsteknologi, økonomi og offentlig administrasjon. Vi ser på det som en styrke å ha ansatte med både breddekompetanse og dybdekompetanse.

Vi ønsker å ha en variert sammensetning av ansatte, og anbefaler alle kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Sikkerhetsklarering er en forutsetning for å være ansatt i Sivil klareringsmyndighet. Det er innholdet i den enkelte stilling som avgjør til hvilket nivå den ansatte må klareres.

Klikk her for å lese mer om sikkerhetsklarering.

Ledige stillinger

Alle våre stillinger blir publisert hos Jobbnorge, Arbeidsplassen og Finn i tillegg til denne nettsiden. Bruk elektronisk søknadsskjema i utlysningen.

To ledige stillinger som rådgivere/seniorrådgivere – jurister med søknadsfrist 21. februar 2021 (Jobbnorge)

Vårt samfunnsoppdrag stopper aldri opp

SKM er en virksomhet som har en kritisk samfunnsfunksjon med et spesielt ansvar for å understøtte styring, beredskap og kriseledelse. Samfunnet har derfor både forventninger til og behov for at virksomheten leverer sine tjenester gjennom hele krisespekteret.

Klikk her for å lese mer om våre oppgaver og hvordan vi er organisert.

Vårt verdigrunnlag

Vår visjon er å gjøre Norge tryggere. For å nå denne visjonen har vi definert våre interne verdier, som er med på å prege både arbeidsutførelse og arbeidsmiljøet i virksomheten.

 

Vi er profesjonelle

Vi jobber kunnskapsbasert og setter standarden høyt, både faglig og etisk. Hver enkelt bidrar til konstruktiv og tydelig kommunikasjon. Vi sikrer likebehandling og tar ansvar for vårt samfunnsoppdrag.

 

Vi er pålitelige

Vi har høy integritet og er forutsigbare. Vi har tillit til hverandre og er trygge på at oppgavene blir gjennomført, både individuelt og i fellesskap.

Vi er engasjerte

Vi drives av sterk lagånd, tar initiativ og finner gode løsninger sammen. Vår arbeidskultur er preget av samarbeid og deling. Sammen er vi pådrivere for faglig utvikling og økt kvalitet.

Dette kan vi tilby

Som vår medarbeider får du jobbe i moderne lokaler sentralt i Moss, fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og boliglånsbetingelser i Statens pensjonskasse. Vi etterstreber å være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for våre ansatte.

Sivil klareringsmyndighet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv). For oss betyr dette at vi verdsetter et godt samarbeid på arbeidsplassen for å finne gode løsninger enten det gjelder forebygging av sykefravær eller behov for tilpasninger på arbeidsplassen.

Var dette nyttig?