Hjem

Vår visjon er å gjøre Norge tryggere

Sivil klareringsmyndighet er et direktorat og forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet.

Vårt samfunnsoppdrag er å beskytte nasjonale verdier ved å redusere risikoen for innsidere.

En av våre primæroppgaver er sikkerhets- og adgangsklaring av personell i sivil sektor som skal ha tilgang til gradert informasjon, skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Vårt arbeid skal gi merkbare effekter knyttet til justis- og beredskapssektoren sine hovedmål, som er rettsikkerhet og trygghet i samfunnet.