Personer skal sikkerhetsklareres dersom de skal ha tilgang til gradert informasjon. Her finner du informasjon om klareringsprosessen.