For deg som skal klareres

For deg som skal klareres

Personer skal sikkerhets- eller adgangsklareres dersom de skal ha tilgang til gradert informasjon, eller skjermingsverdige objekter. Her finner du informasjon om klareringsprosessen.