Forespørsel om klarering skal alltid komme fra virksomheten som har behov for det.