Kontakt

Telefon: + 47 69 91 50 00
Telefontid frå 09.00-11.00 og 12.00-14.00

E-post:
post(a)skm.stat.no

Besøksdresse:
Vogts gate 17
1532 Moss

Postadresse:
Sivil klareringsmyndighet
Postboks 100
1501 Moss

Fakturaadresse:
Elektronisk faktura – EHF: 918929673

Om det ikkje er mogleg å sende via EHF kan dykk bruke følgande adresse for papirfaktura:

Sivil klareringsmyndighet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Legg til referanse: 3720SVAA

Presse/media:

Kontakt direktør Gudmund Gjølstad på telefon 906 12 880 eller på e-post: gudmund.gjolstad(a)skm.stat.no.

Virksomhetskontakt:

Vi tilbyr samarbeidsmøte med mellom anna presentasjon av verksemdsstatistikk, og oppstartsmøte for verksemder som nyleg har blitt underlagt tryggingslova. Ta kontakt med oss per e-post, post(a)skm.stat.no, dersom dykkar verksemd ønsker meir informasjon om dette.

Pressebilete

Kontorbygget til SKM med trær og busker foran
Kontorbygget til SKM på kveldstid
Kontorbygg på fire etasjer
Direktør i SKM Gudmund Gjølstad stående i korridor
Direktør i SKM Gudmund Gjølstad stående foran blått skilt
Direktør i SKM Gudmund Gjølstad foran SKM skilt
Direktør i SKM Gudmund Gjølstad foran SKM skilt