Gudmund Gjølstad fortsetter som direktør i Sivil klareringsmyndighet

Gudmund Gjølstad er utnevnt til direktør Sivil klareringsmyndighet (SKM) for en ny periode på seks år.

Gjølstad ble utnevnt som første direktør for SKM da direktoratet ble opprettet i 2018, og det er gjennom behandling i kongen i statsråd i dag (fredag 3. november 2023) klart at Gjølstad fortsetter som direktør i SKM.

Offisielt frå statsrådet 3. november 2023 – regjeringen.no