Kategori: nyheter

Vi har lansert våre nye nettsider

Våre nye nettsider har fått et mer moderne og brukervennlig design som gjør det enklere for besøkende å finne relevant informasjon. Vi har blant annet oppdatert våre «ofte stilte spørsmål» og gjort statistikk for saksbehandlingstid tilgjengelig.

Sikkerhetsklarering for tilgang til beskyttet sone

Sivil klareringsmyndighet opplever fremdeles at noen virksomheter sender frem forespørsel om sikkerhetsklarering med manglende eller ufullstendig begrunnelse, spesielt knyttet til begrepene «vilkårlig tilgang» og «beskyttet sone». Vi presiserer derfor følgende: Det følger av virksomhetssikkerhetsforskriften § 40 tredje ledd at personer som skal gis permanent adgang til beskyttet sone skal være sikkerhetsklarert for nivå KONFIDENSIELT. Dette…

Gudmund Gjølstad fortsetter som direktør i Sivil klareringsmyndighet

Gjølstad ble utnevnt som første direktør for SKM da direktoratet ble opprettet i 2018, og det er gjennom behandling i kongen i statsråd i dag (fredag 3. november 2023) klart at Gjølstad fortsetter som direktør i SKM. Offisielt frå statsrådet 3. november 2023 – regjeringen.no

Innsiderisikoen er reell – høy bevissthet gir økt sikkerhet

Det siste året har hendelser som Russlands invasjon av Ukraina, sabotasje og innsidevirksomhet preget trusselbildet, og det er viktigere enn noen gang at vi samarbeider om å verne om verdier og samfunnsfunksjoner. For å beskytte oss mot forskjellige trusler kreves det godt sikkerhets- og beredskapsarbeid på tvers av sektorer, og i den enkelte virksomhet. Lav…